Det finns olika typer av inlärning. I denna kurs kommer vi fokusera på operant inlärning.

Ur ett vetenskapligt perspektiv lär sig djur och människor på samma sätt. Vi lär oss att förhålla oss till vår omgivning då vi medvetet eller omedvetet förstår vilka beteenden eller handlingar som orsakar konsekvenser. Konsekvenserna kan vi uppleva antingen förstärkande, som ökar sannolikheten att beteendet upprepas, eller så upplevs det bestraffande och då minskar sannolikheten att beteendet kommer upprepas i framtiden. Kom ihåg att positiv och negativ här syftar till den matematiska betydelsen av att addera och subtrahera, inte bra eller dåligt.

Positiv förstärkning +R
När vi adderar något trevligt och önskvärt efter ett beteende, för att göra det mer sannolikt att beteendet upprepas. Det som för hästen upplevs trevligt och önskvärt är individuellt, det kan vara godis, kli, gräs, en aktivitet osv.

När hästen kommer till sin ägare i hagen får den en morot (+R). Resultatet blir att hästen alltid kommer fram i hagen när den ser sin ägare där.

Negativ förstärkning -R
När vi tar bort något obehagligt eller otäckt efter ett beteende, vilket gör det mer sannolikt att beteendet upprepas. Vi har då först adderat något som för hästens upplevs otrevligt, otäckt eller smärtsamt, som hästens vill undvika och som den slipper när den gjort rätt. I hästvärlden kallar vi ofta detta för “tryck och eftergift”. En eftergift är dock ingen belöning.

En ryttare skänklar hästen i sidorna för att få den att gå framåt. När hästen börjar gå slutar ryttaren skänkla (-R). (Hästen upplever -R, ryttare upplever +R)
Du är ute och det börjar regna (-R), du går och ställer dig under ett tak för att slippa bli blöt.

Positiv bestraffning +P
När vi tillägger något obehagligt eller otäckt efter ett beteende, vilket gör det mindre sannolikt att beteendet upprepas. Det kan vara spön, ryck i rep, slag eller att höja rösten.

En häst stannar på ett hinder. Ryttaren slår hästen med spöt (+P). När ryttaren ber hästen hoppa hindret igen, hoppar den omedelbart för att undvika att bli slagen igen. (Återigen upplever ryttaren +R)

Negativ bestraffning -P
När vi tar bort något angenämt och önskvärt efter ett beteende, vilket gör det mindre sannolikt att beteendet upprepas.

När hästägaren kliar sin häst, börjar hästen bita i kläderna. Hästägaren slutar klia och kliver bakåt lite (-P). Efter några upprepningar lär sig hästen att inte använda tänderna när den ska klia tillbaka.

Vilka metoder använder du i din befintliga träning?
Vilken utav metoderna tror du din häst skulle föredra att bli tränad med?
Kan du komma på egna exempel på alla 4 metoderna både i människor och hästvärlden?

Du har inga produkter i varukorgen.

Share This