RÄDSLA

Hästar är det ultimata bytes/ flykt djuret, fölen är från födseln förberedda på att kunna fly. De behöver ingen tid för att växa till sig utan är redo att hänga med i familjens tempo direkt från början. Hästar har inga yttre “vapen” såsom horn, utan använder sin förmåga att fly istället för att stanna och slåss och har därför utvecklat ett extra känsligt RÄDSLO-system.

Som med alla andra grundläggande känslor så föds vi med alla dessa känslosystem. Hästarna behöver inte lära sig att något är farligt, utan känslorna triggas automatiskt. Hästar kan dock lära sig att särskilja och avgöra vilka saker de inte behöver vara rädda för.

Att dessa känslosystem är inbyggda i våra hjärnor har bevisats genom elektrisk stimulans av känslosystemens specifika områden i hjärnan. När RÄDSLO systemet stimulerades på djur agerade dessa som att de var väldigt, väldigt rädda. Alla djuren började springa omkring och de ville INTE gå tillbaka till platsen där denna känsla hade aktiverats.

Detta är en viktig punkt som behöver belysas då vi ibland har svårt att förstå hur hästen kan vara rädd för den där brevlådan som den sett så många gånger tidigare. Blevlådan har stått där varje dag och har inte förändrats i våra ögon, borde inte hästen ha förstått att den inte är farlig nu?

Även när hästen passerat brevlådan betyder inte det att den har slappnat av och blivit av med rädslan. Hästen behöver gå från känslosystemet för RÄDSLA till SÖKANDE och bli nyfiken för att till sist känna likgiltighet och inte bry sig. Känslan av rädsla är så pass obehaglig, naturlig och automatisk att det är svårt att resonera med den. Även vi människor kan vara rädda för saker vi kan förstå är ofarliga men samtidigt triggar känslan av RÄDSLA, som till exempel: spindlar, baciller eller att flyga.

RASERI

RASERI systemet är ett mycket primitivt system som även det är väldigt otrevligt att uppleva för hästen. Systemet aktiveras när inget annat system kan aktiveras, som en sista utväg. Till exempel om hästen inte kan springa iväg, ta sig ut eller avsluta en monoton och tvingande träning. Både fysiska och psykiska begränsningar kan aktivera RASERI-systemet. Vi kan känna igen detta i oss själva, när vi känner oss frustrerade börjar vi slå på saker som inte fungerar. Burken som inte vill öppnas och tv kontrollen som slutat fungera. Anledningen till varför vi just då inte kan öppna luckan och byta batterier är för att RASERI-systemet hämmar SÖKANDE-systemet.

Domesticering och fångenskap innebär många begränsningar för våra hästar. Hagar och tillgången till mat och vatten innebär alltid begränsningar för möjligheten att få SÖKANDE behovet tillgodosett. Det kan vara trångt där hästar ska samsas och tvingas turas om att äta och dricka skapar lätt frustration som är en känsla tillhörande RASERI-systemet.

Dessa beteenden av bråkande hästar med sura miner är det som ofta kallas för dominans. Trots att begreppet är så utbrett har forskare inte kunnat hitta belägg för dess neurologiska existens.

SORG


Detta känslosystem skapar känslan av SORG som hos våra hästa oftast visar sig genom separationsångest, vilket är vad vi kommer att titta närmare på här. Som alla känslosystem är detta en medfödd känsla som fölen kan känna redan när de är små. SORG är till för att fölen ska kunna ropa så att deras mammor kan hitta dem.

Vissa hästar är mycket känsligare för separation än andra och forskare menar att detta ofta beror på upplevelser från individens barndom. Känslan av SORG går över till känslan av att må bra och bli OMHÄNDERTAGEN när fölet kan bli tröstat och känner sig trygg. Om fölet då tappar bort sin mamma som vid plötslig avvänjning eller om de båda levde i en stressande miljö där stoets förmåga att vara beskyddande påverkats, kan fölet leva kvar i en känsla av SORG. Sådana händelser gör hästens hjärna extra receptiv för detta känslosystem i resten av sitt liv.

När detta känslosystem testades visade det sig att känslorna som det ger upphov till är de som anses vara allra mest smärtande för individen. Det är också bevisat att detta känslosystem är starkt kopplat till fysiskt smärta, då både fysisk smärta och SORG kan lindras av samma smärtlindrande opioder som morfin.

Vi kan känna oss frustrerade och arga på vår häst när den inte slutar gnägga och vill ta sig tillbaka till flockens trygghet. I Relationsbaserad Hästträning är vi noga med att varsamt vänja hästen vid separationer så den känner tillit och trygghet till oss, vilket gör att den själv vågar och vill lämna flocken.

Du har inga produkter i varukorgen.

Share This