1️⃣
Självsäkerhet och mod är förmågan att klara av och hantera situationer individen stöter på. !!

Du behöver acceptera att det är definitionen av trygghet och att det fakriskt är något du kan påverka. Du kan faktiskt träna på och lära dig själv och din häst strategier som gör er mer TRYGGA, självsäkra och modiga. Men detta kräver att du medvetet lägger tid och träning på just det. Det är ingenting som händer bara för att du gör saker och utsätter dig och din häst för saker. Du måste ha en plan och du måste göra NYA saker som ni inte gjort förut för att faktiskt få ett resultat ni inte fått förut! 
2️⃣
Du måste jobba på dig själv, du måste vara lika trygg, självsäker och modig som du vill att din häst ska bli. Detta betyder att du måste skapa en plan och lära dig själv hur du hanterar nya situationen med mod. Du måste hitta tryggheten för för att ni tillsammans ska utveckla den. Ni behöver utveckla detta tillsammans genom en träningsplan anpassad just för dig och din häst! 
3️⃣
Faktiskt skapa själv eller skaffa med hjälp av oss en träningsplan som ger dig och din häst den trygghet, självkänsla och mod som du önskad. Skaffa en skriven plan som ökar den ömsesidiga tilliten, som ger dig verktyg för att lösa problem och ger dig och din häst trygghet. Genom olika övningar och miljöträning som medvetet använder generalisering och motbetingning för både dig och din häst. Genom anpassade aktiviteter för just dig och din häst ska ni stegvis klara av mer och mer utan att ni känner er osäkra eller rädda. Processen måste byggas på positiva känslor som glädje och nyfikenhet! 
4️⃣
Följ planen! Om du inte följer planen kommer din situation aldrig att ändras. Du komme inte få mer mod och din häst kommer inte bli mer modig om ni bara gör en övning en gång. Du måste våga prioritera det som är viktigt för dig och din häst och göra det fullt ut! Har du svårt själv? Skaffa hjälp! Någon som vägleder och peppar! 
5️⃣
Acceptera resan. Njut av resan! Fortsätt resan! Du måste hitta de saker och de små delmål som gör dig glad och gör det lättare för dig att fortsätta! Många påbörjar och gör lite grann och sen tror att det ska räcka. Följ planen hela vägen till slutet och du kommer att känna dig trygg och din häst kommer att bli självsäker och modig!
☀️
Att bli trygg och ha en modig häst handlar alltså INTE om att bli: 
😡Hästens ledare 
😡Rida hästen genom det
😡Visa vem som bestämmer
😡Aldrig ge upp och hoppa av
😡Tvinga dig själv att göra något du är rädd för
😡Ta risker
😡Ge upp och ha någon annan som rider din häst
🦄

Vill du utforska på egen hand men lära dig mer om hur du bättre förstår din häst så att du bättre kan se vart din hästs gräns går och alltså i vilket läge ni faktiskt bör jobba i? Vi rekommenderar starkt denna forskningsbaserade bok om hästens kroppsspråk och signaler!
https://www.relationstraning.se/produkt/calming/

Du har inga produkter i varukorgen.

Share This