Hästens grundbehov är beteenden som är viktiga för hästens både fysiska och emotionella välmående. När hästen har möjlighet att tillgodose sina grundbehov ökar vi hästens välfärd och förutsättningarna för lyckad och etisk träning. Dessa behov är antagligen ingen nyhet för dig som läser, men då vi under kursen gång kommer att referera tillbaka till hästens grundbehov vill vi här tydliggöra vår syn på dem.

1. Trygghet


Detta är hästens mest grundläggande behov. När hästen inte känner sig trygg kommer den inte kunna ta hand om andra behov såsom att äta eller rulla. Det händer att en häst känner sig otrygg i flera år vilket påverkar kvaliteten i de vitala behoven såsom att äta och sova. Då saknas ofta kvalitativ sömn och hästen kan har svårt att hålla sin vikt.

2. Födosök

Hästar är skapta till att spendera ca 16 eller fler timmar på födosök och ska med fördel äta en stor variation av växter. Även bark och kvistar är en viktig del av hästens diet.

3. Kroppsvård

Möjligheten till att i trygghet utföra avföring, urinering, termoreglering, rulla, stretcha samt klia sig själv och andra hästar.  

4 .Vila och sömn

Hästar är vakna ca 85% av dygnet. Hästen behöver precis som människan REM sömn, detta kräver att hästen kan ligga ner på sidan med benen utsträckta. Sömn är avgörande för hjärnans förmåga till inlärning och minne även hos hästar. I stressade miljöer kan hästens få för lite sömn. 

5. Rörelse

Motion och rörelse behövs för känslomässig hälsa, för att hitta mat och vatten och även för blodcirkulation och cirkulation av lymfvätska. Lek hos hästar är ofta mycket fysisk och aktiv och därför är ett socialt sammanhang viktigt för hästens behov av rörelse.

6. Utrymme

Desto större utrymme hästen lever på desto mer har den möjlighet att ha det personliga utrymme som krävs bland andra hästar. Behovet för att  försvara sig själv eller tillgången på mat eller skydd blir mindre desto mer utrymme och valmöjligheter hästflocken har.

7. Socialt samspel

Hästar har ett starkt behov av att leva bland andra hästar i en flock. För optimal välfärd ska hästen ha möjlighet att skapa starka band till en annan häst vilka då kan bilda ett par. Detta par behöver inte vara könsspecifikt, utan alla hästar kan skapa band med varandra. Våra hästar mår även bra av att ha goda relationer med sina ägare som bygger på en historik av positiva upplevelser när de separeras från sin flock.

Vi kan tydligt se att hästarnas förutsättning för träning minskas när grundbehoven inte är tillgodosedda:

En elevs häst stod på boxvila på grund av en hälta. Hästen stod i spilta nattetid (stallet hade fått dispens) och i box dagtid. Det var fullt i sjukhagarna, så hästen kunde inte komma ut överhuvudtaget. Den hade ingen som helst kontakt med andra hästar, förutom att de också var i stallet nattetid. Hästen var orolig och svårhanterlig och fick därför lugnande mediciner dagligen.

Han skulle promeneras 20 minuter om dagen för hand, vilket eleven behövde hjälp med då den inte gick att leda på ett säkert sätt. Eleven behövde också även hjälp med att få hästen att sedan gå tillbaka in i spiltan.

Istället för att träna hästen till att vara lugn på promenaderna, vilket var en extremt farlig situation då hästen inte hade många hovar i marken samtidigt, så la vi fokus på att förändra hästens livssituation. I just detta fall var det nödvändigt att hästen flyttades, då stallet där den stod inte kunde tillgodose hans grundbehov som att kunna stå i en box eller en sjukhage.

Att i första hand välja att försöka träna bort hästens beteende, hade inneburit ett behov av användandet av mycket obehag och bestraffningar. Vi hade behövt använda redskap för att bringa hästen osäkerhet, smärta och rädsla för att förändra hästens beteende och känslotillstånd. En situation som bottnar i att hästens livssituation är ohållbar.

När hästen inte har sina grundbehov tillgodosedda anser vi att det är både oetiskt, ineffektivt och ibland farligt att träna hästen, både för människan och hästen själv.

På grund utav detta så rekommenderar vi att noga se över hästens rutiner och levnadsplats för att se om det är något en kan göra för att kunna tillgodose alla grundbehov och optimera förutsättningarna för träningen. Vi kommer att gå djupare in på etisk problemlösning utefter vår problemslösningstrappa i ett senare kapitel i kursen.

I slutet av detta kapitel hittar du ett dokument som du kan använda som checklista för att säkerställa att hästens behov är tillgodosedda. 

 

 

SparaSpara

Du har inga produkter i varukorgen.

Share This