SÖKANDE

SÖKANDE är det första och viktigaste systemet och kallas även för belöningssystemet. Det aktiverar bland annat känslan av entusiasm. Det är detta system som gör att fölen reser sig upp och söker efter mammas spenar och som gör att hästar betar 16 timmar om dagen. Känslan får individen att må bra, den drivs av nyfikenhet som leder till att utforska eller gå på upptäcktsfärd. Dopaminproduktion i hjärnan stimuleras av själva SÖKANDET, inte av fyndet.

Att hitta en liten bit godis förstärker SÖKANDET hos hästar och under tiden hästen tuggar signaleras hästens hjärna att sluta söka. Föreställ dig att hästen hittar små morotsbitar på stallgången, den följer dem och hittar sen en hink full med massa morotsbitar som den kan frossa på, den kan då avsluta SÖKANDET.

Om denna känsla stängs av helt blir individen deprimerad. Den är inte nyfiken längre och den ser inte fram emot någonting. Det finns tyvärr hästar som aldrig får utlopp för sitt SÖKANDE behov, varken i hagen eller i träningen och hästen kan då upplevas som avstängd. Genom att aktivera detta känslosystem under vår träning så sker inlärning snabbare och vi ökar hästens välmående. Detta är nyckeln till att vår häst ska tycka om träningen, vara engagerad och längta till nästa träningspass.

OMHÄNDERTAGANDE

Precis som för oss människor och andra flockdjur är sammanhang och acceptans av gruppen otroligt viktigt för hästarna. Detta är djupt rotat hos hästen då en häst utan flock blir ett lätt byte för rovdjuren. Eftersom detta system är så viktigt är det också väldigt lättväckt vilket gör att även vi människor kan skapa starka band till våra hästar.


Detta band skapas genom ett system som liknar människans oxytocinsystem och aktiveras vid beröring och får oss att må bra. När vi klappar och är nära våra hästar får vi därför en dubbelsidig effekt då både vi och hästarna får en utsöndring av hormoner som ökar vårt välmående.

Hästarna visar sitt OMHÄNDERTAGANDE gentemot varandra genom att klia, nosa, härma, stå väldigt nära och de kan i par ofta ses betande mule vid mule. Hästarna söker därför upp varandra kontinuerligt just för att få sin dagliga dos av välmående. Det är bland annat därför det är olämpligt att hålla hästar helt ensamma utan någon möjlighet till fysiskt kontakt med andra hästar.

Hästar skapar gärna par som håller ihop hela livet ut. När vi håller hästarna i små grupper eller flyttar individer så försvåras detta sociala samspel och hästarna kan bli socialt missanpassade och gå miste om den viktiga känslan av OMHÄNDERTAGADE. Precis som hos människor så kan bristen på oxytocin och OMHÄNDERTAGANDE leda till nedstämdhet och stereotypier som bland annat vävning, krubbitning och boxvandring.

LUST

Denna inte alltid så välkomna men ack så medfödda och trevliga känslosystem finns hos alla våra hästar. Problemet som ofta uppstår är när flera känslossystem och bland annat LUST är otillfredsställt vilket som i sin tur leder till frustration och RASERI.

Vissa hingstar påverkas mera än andra, likaså valacker och ston. Utsöndringen och nivån av hormonerna som styr LUST går att påverka med hjälp av veterinär eller från olika naturliga tillskott.

Det går även att träna impulskontrollen hos våra hästar. Det kan vara så enkelt som att inte ge hingsten (eller valacken) möjlighet till att träna med oss när han är uppspelt. Han kommer då att lära sig att om han vill umgås med människor måste han hålla sin LUST under kontroll. Men här spelar även många andra saker in. Ifall hästen överlag inte har någon relation med en annan häst och är väldigt begränsad i sitt liv så kommer det att göra alla frustrationer extra stora. Vi rekommenderar att titta på problemlösningstrappan som kommer längre fram i kursen för att tydligare se hur en sådan situation bör lösas på bästa sätt.

LEK

LEK får precis som några av de tidigare känslosystemen hästarna att må bra. LEK-systemet stimuleras ofta efter att hästen varit begränsad. När den känner sig fri, eller friare, så kan hästen lätt fira med lite extra LEK. Det är därför vi så ofta ser så glada hästar på betessläppen.

Det är i LEKEN vi kan se hästarna visa upp sig och göra häftiga rörelser, både på marken och ovanför. Att leka är automatiskt belönande för hästen, det utsöndrar flera olika signalsubstanser som nästan kan ge en drogliknande effekt då det hämmar smärtreceptorer och ger en euforisk känsla. LEK kan också triggas av yttre faktorer som att tävla mot en annan häst för att visa vem som är starkast, snabbast eller snyggast.

LEK-systemet är starkt kopplat till OMHÄNDERTAGANDE-systemet. Vi kan se det hos oss själva, att vi LEKER mest med dem vi tycker och bryr oss mest om. Vi  kan även se det hos vissa hundar, att vägen rakt in i deras hjärna går via en leksak.

LEK- och RÄDSLA-systemen är antagonister, vilket betyder att om hästen är väldigt RÄDD så kommer den aldrig på tanken att LEKA. Vi kan dock vi förändra hästens tankar kring ett objekt den är rädd för om vi kan få den tillräckligt lugn för att bli lekfull.

Det finns stunder då vi missuppfattar hästens uttryck och förväxlar känslosystemen. När det kommit in en skrämmande maskin i hagen så kan hästarna springa omkring tillsammans, bocka och kasta med huvudet. Samma rörelser som tidigare visades när hästarna LEKER kan nu istället betyda raka motsatsen, att den är spänd och använder dessa som avslappningssignaler – att den försöker bli av med rädslan och spänningen för att kunna slappna av igen.

Du har inga produkter i varukorgen.

Share This