JULKALENDER, tips nr 17 för en bättre relation till din häst!

Nackdelar med aversiva metoder.

Inom Relationsbaserad Hästträning undviker vi att i första hand använda oss utav aversiva träningsmetoder. Vi vill inte att hästen ska uppleva ett obehag eller till och med en bestraffning i ett sammanhang där vi vill skapa en stark och positiv relation. Så vad är det som är så dåligt med att använda dessa metoder? Varför kan vi inte använda oss utav tryck och eftergift? Därför att det har bieffekter!

Flykt och undvikande: Hästen kommer att försöka undvika både personen som orsakade obehaget, platsen där detta skedde och även andra saker i omgivningen som hästen förknippat med bestraffningen. När vi använder oss utav tryck och eftergift så förstärker vi hästens sätt att undvika saker, vilket kan leda till en hel del följdproblem. Till exempel kan det bli svårt att få hästen att samarbeta i situationer där den är inställd på att “komma undan” och då vill vi gärna bestraffa det istället. Detta ger såklart en enorm stress och inre konflikt hos hästen som inte längre vet när den ska gå undan och när den ska stå stilla.

Aggressivitet: Hästar som blir bestraffade har en tendens till att bli mer aggressiva. Det kan antingen vara gentemot personen som straffar för att försöka få slut på det eller gentemot andra individer (hästar eller människor) i dess närhet som inte var ansvariga för straffet. Har ni sett hästar göra utfall mot andra hästar precis efter dem blivit bestraffade?

Generaliserad apati: Om obehag är en vanlig följd av många typer av beteenden, kan resultatet bli en nedtryckning inte bara av det bestraffade beteendet utan av alla beteenden. När hästen inte törs utföra spontana beteenden längre finns det dessutom färre chanser till att få positiv förstärkning, som hästen då går miste om. Har ni varit med om en häst som bara står där och inte alls är intresserad av ditt godis eller dina påhitt?

Inlärd hjälplöshet: När en häst upprepande och systematiskt utsätts för aversiver som är ofrånkomliga, kommer den att visa rädsla inför dessa situationer och bli mer och mer avstängd. Detta kallas för inlärd hjälplöshet och verkar tyvärr vara vanligare än vad vi ibland tror.

Skada: En häst kan skadas av aversiva bestraffningar (tex slag av spön) eller negativ förstärkning (tex bett eller sporrar). Anne minns fortfarande en islandshäst hon träffade för länge sen. Även i hans tjocka vinterpäls syntes många, stora, långa ärr över rumpan…

Den som straffar får förstärkning: Den som använder sig utav bestraffningen belönas starkt när den lyckas. Straffet blir lätt vanligt och blir till vardag. Vi blir känslomässigt avtrubbade när aversiver används dagligen och det kan bli svårt att övertygas att använda mer positiva metoder.

Vill du också ha en häst som ÄLSKAR ATT TRÄNA? Äntligen kan du lära dig att hitta glädje i träningen med Relationsbaserad Hästträning oavsett var du bor i landet med hjälp av vår distanskurs!

Varmt välkomna,
Anne & Joanna
www.relationsträning.se

Du har inga produkter i varukorgen.

Share This