Separationer mellan hästar

Reko Hästliv podden fortsätter, men nu med Anne och Hanne! Detta avsnitt handlar om separationsproblematik och separationsångest. Hur uppstår det? Varför är det så smärtsamt för hästen? Och framförallt, vad gör vi åt...

Operant betingning

Reko Hästliv podden fortsätter, men nu med Anne och Hanne! Här kommer fjärde avsnittet som handlar om alla termer som används när vi diskuterar träning. R+ R- P+ P-  vad är vad?

Öron framåt – belöna en känsla?

Reko Hästliv podden fortsätter, men nu med Anne och Hanne! Här kommer tredje avsnittet som handlar om beteendet “öron framåt”. Vad ska vi ha det till? Ska vi ens klicka för ett beteende som är så starkt kopplat till känslor? Vi reder ut...

Belöningsfrekvens

Reko Hästliv podden fortsätter, men nu med Anne och Hanne! Här kommer andra avsnittet som handlar om belöningsfrekvens. Hur ofta ska vi belöna och hur påverkar det min träning?