Poker face

“Pokerface” är en term som används för att beskriva ett tomt ansiktsuttryck som döljer människors sanna känslor. När vi arbetar med hästar tolkar vi ofta medgörlighet (t ex vid lastning) som ett tecken på att en häst upplever ett positivt känslomässigt tillstånd och inte är rädd eller stressad. Men är detta sant?

Är medgörlighet ensamt ett positivt känslomässigt tillstånd?

Forskare från Storbritannien gav sig ut för att svara på den frågan. Studien tittade på huruvida det fanns en koppling mellan villighet att utföra två nya uppgifter (gå över en presenning och gå igenom en ”biltvätt”) och fysiska tecken på stress hos 46 hästar.

Forskarna fann att vissa hästar, som framgångsrikt utförde uppgifterna, visade mätbara tecken på stress, medan andra som inte fullbordade uppgifterna visade lägre stressnivåer. Kort sagt är villighet att utföra en uppgift inte en tillförlitlig indikator på stressnivåer hos hästar!

Varför är forskning på detta så viktigt?
Det sägs vanligtvis i hästvärlden att ’Hästarna skulle inte göra det om de inte ville’. Men, som denna forskning visar, är detta inte sant. Hästar utför rutinmässigt det vi vill, även när de är stressade och upplever andra negativa känslomässiga tillstånd (frustration, separationsångest, smärta, osv).

Detta är något som hos de flesta hästar tränats in. Hästen har tidigare lärt sig att vägran att utföra en uppgift leder till handlingar av människor som är ännu mer skrämmande eller smärtsamma. Konsekvenserna av att vägra är sämre än att utföra den skrämmande uppgiften.

Det kan ibland vara nödvändigt för stressade eller rädda hästar att göra som vi vill, med det bör inte vara normen för hästträningen varje dag. Att uppleva negativa känslotillstånd, till exempel rädsla, kan vara ett välfärdsproblem för hästarna om det upplevs intensivt, blir kroniskt eller förknippas med människor och träning.

Det är vår skyldighet som hästägare att aktivt verka för hästens välfärd och välmående genom att minska negativa känslotillstånd i hästens vardag och träning.

Kan din häst ha ett 
pokerface?

Källa:
Squibb, K., Griffin, K., Favier, R., & Ijichi, C. (2018). Poker Face: Discrepancies in behaviour and affective states in horses during stressful handling procedures. Applied animal behaviour science202, 34-38.
https://doi.org/10.1016/j.applanim.2018.02.003

Åsikt, fundering eller fråga?

4 Kommentarer

Skicka en kommentar

Innehålls förteckning

Innehållsförteckning

Du har läst

av Eboken

Åsikt, fundering eller fråga?

4 Kommentarer

Skicka en kommentar